KNG Finance «Alliance – Өмірді Сақтандыру» СҚ» акционерлік қоғамының жалғыз акционері болды

«KNG Finance» ЖШС-гі «Alliance – Өмірді Сақтандыру» СҚ» АҚ-дағы дауыс беруші акцияларының 6,8514 пайызын «Finance Trading» ЖШС-нен сатып алуын хабарлайды. Осылайша «KNG Finance» ЖШС-гінің «Alliance – Өмірді Сақтандыру» СҚ» АҚ-дағы үлесі 100 пайызға тең болды. KNG Finance компаниясының «Alliance – Өмірді Сақтандыру» СҚ» АҚ-дағы үлесін 100 пайызға жеткізу қаржы қызметтері нарығына маңызды қатысушы болуды көздеп отырған KNG Finance компаниясының стратегиясына лайықты келеді.