«KNG Finance» ЖШС Компанияның 2013 жылдағы топтастырылған қаржылық есеп-қисабын тексеруді аяқтағаны туралы хабарлайды

Банктік және сақтандыру холдингі болып табылатын «KNG Finance» ЖШС «КПМГ Аудит» ЖШС аудиторлық компаниясының Компанияның 2013 жылдағы топтастырылған қаржылық есеп-қисабын тексеруді аяқтағаны туралы хабарлайды.
Топтастырылған есеп-қисап Халықаралық қаржылық есеп-қисап стандарттарына (ХҚС) сәйкес жасалған және Компанияның барлық еншілес ұйымдарының қаржылық есеп-қисаптарының деректерін қамтиды.
Компанияның 2013 жылдағы топтастырылған қаржылық есеп-қисабы Юридическая газетаның 2014 жылғы 12 қырқүйектегі № 137(2705) санында жарияланған.